Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Verb. Дієслово
Present Continuous Теперішній тривалий час

Present Continuous утворюється за допомогою дієслова to be + основа дієслова із закінченням -ing:

I am swimming now. (Я зараз пливу.)

He is speaking on the telephone now. (Він зараз говорить по телефону.)

Наприклад:

Розповідне речення

I am (’m) looking. (Я дивлюся.)

You/we/they are (’re) looking.(Ти дивишся./Ви дивитесь./Ми дивимось./Вони дивляться.)

He/she/it is (’s) looking. (Він/вона/воно дивиться.)

Заперечне речення

I am not (’m not) looking. (Я не дивлюся.)

You/we/they are not (aren’t) looking. (Ти не дивишся./Ви не дивитесь./Ми не дивимось./Вони не дивляться.)

He/she/it is not (isn’t) looking. (Він/вона/воно не дивиться.)

Питальне речення

Am I looking? (Я дивлюся?)

Are you/we/they looking? (Ти дивишся?/Ви дивитесь?/Ми дивимось?/Вони дивляться?)

Is he/she/it looking? (Він/вона/воно дивиться?)

Закінчення дієслів:

Кінцева основи дієслова випадає перед -ing: take — taking, drive — driving.

Проте дві -е залишаються перед закінченням -ing: see seeing, agree — agreeing.

Якщо основа дієслова закінчується на -іе, ці голосні замінюються на -y:

die — dying, lie — lying.

Закінчення -у не змінюється:

hurry — hurrying.

Кінцева приголосна подвоюється на письмі, коли їй передує короткий наголошений голосний: win — winning, put — putting.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити