Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Verb. Дієслово
The Participle Дієприкметник

Дієприкметник — це неособова форма дієслова, яка має властивості дієслова, прикметника та прислівника. В англійській мові є два дієприкметники: Present Participle (Participle I) і Past Participle (Participle II).

Утворення

Present Participle (Participle I) утворюється шляхом додавання закінчення -ing до неозначеної форми дієслова.

Існують такі форми Participle I:

Active

Passive

Simple

Perfect

reading

having read

being read

having been read

Past Participle (Participle II) утворюється шляхом додавання закінчення -ed до неозначеної форми дієслова (відповідає III формі дієслова): worked, done, made тощо.

Наприклад:

Participle I

The rising sun was hidden in the clouds. (Сонце, що сходило, сховалось за хмарами.)

Who is that laughing girl? (Хто та дівчина, яка сміється?)

Participle II

The decorated fir-tree was very beautiful. (Прикрашена ялинка була дуже гарною.)

The closed book was on the table. (Закрита книжка була на столі.)

Написання

Кінцева основи дієслова випадає перед -ing: take — taking, drive — driving.

Проте, дві залишаються перед закінченням -ing: see seeing, agree — agreeing.

Якщо основа дієслова закінчується на -іе, ці голосні замінюються на -y: die — dying, lie — lying.

Закінчення -у не змінюється: hurry hurrying.

Кінцева приголосна подвоюється на письмі, коли їй передує короткий наголошений голосний: win — winning, put — putting.

Іменник або займенник, які вживаються перед прикметником і разом з ним означають носія дії, утворюють окремий зворот. Він перекладається як підрядне або незалежне речення:

We saw him coming. (Ми бачили, як він підходив.)

He was seen coming. (Бачили, як він підходив.)

There were ten books on the table, two of them being mine. (На столі було десять книжок, і дві з них — мої.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити