Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Noun. Іменник
Singular and Plural. Однина та множина

В англійській мові іменники поділяються на злічувані (countable nouns) та незлічувані (uncountable nouns).

Countable Uncountable

a chair  water

а question  friendship

Злічувані іменники вживаються в однині (the singular) і множині (the plural). Незлічувані іменники множини не мають.

Правила правопису множини іменників

Більшість іменників мають у множині закінчення -s. Закінчення -es додається, якщо:

— іменник в однині закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -ten, -x: a bus — buses, a lunch lunches, a bush — bushes, a box — boxes;

— іменник в однині закінчується на з попередньою приголосною; при цьому змінюється на -і: a story stories,a fly flies;

— іменник в однині закінчується на з попередньою приголосною: a hero heroes, a tomato tomatoes.

Винятки: a photo photos, a piano pianos, a solo — solos.

Окремі випадки утворення множини іменників

У деяких іменниках, що в однині закінчуються на -f або -fe, у множині f змінюється на v з додаванням закінчення -(e)s; буквосполучення -ves вимовляється [vz]:

  a leaf — leaves  a wife — wives

  a shelfshelves  a wolf — wolves

  a half halves  a calf calves

  a knife knives  a life lives

У багатьох іменниках цього ж типу множина утворюється за загальним правилом: додаванням закінчення -s без зміни f на v:

  a kerchief kerchiefs  a safe — safes

  a chief chiefs  a roofroofs

Множина деяких іменників утворюється зміною кореневого голосного (без додавання закінчення):

  a woman women [‘women]

  a manmen   a footfeet

  a tooth— teeth   a goosegeese

  a mousemice

Іменник child у множині має форму children.

Множина іменника ох утворюється за допомогою закінчення -en: oxen.

Іменники sheep, deer, swine, fishта назви деяких порід риб мають однакову форму в однині та множині.

He caught a lot of fish. (Він спіймав багато риби.)

Запам’ятай!

Форма fishes вживається, коли йдеться про різні види риб.

Деякі іменники латинського і грецького походження зберігають форми множини, які вони мали в цих мовах: a phenomenonphenomena, a crisiscrises, a radius radii.

У складних іменниках форму множини приймає лише головний іменник: a daughter-in-law — daughters-in-law, a school-mate school-mates

Якщо ж складний іменник утворений від інших частин мови, то закінчення множини додається в кінці слова:

forget-me-notforget-me-nots

merry-go-roundmerry-go-rounds

В англійській мові є іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині. Наприклад, назви речовин, а також більша частина іменників, що виражають абстрактні поняття, вживаються тільки в однині: chalk, silver, peace, courage та ін.

Запам’ятай!

Деякі іменники, що в англійській мові вживаються тільки в однині, в українській мові мають форми однини й множини або навіть тільки множини: advice — порада, поради; knowledge — знання; information — інформація, відомості; news — новина, новини; progress — успіх, успіхи; mo-ney — гроші.

До іменників, які в англійській мові вживаються тільки в множині, належать, як і в українській мові, назви предметів, що складаються з двох рівних або подібних частин: tongs — обценьки, spectacles — окуляри, trousers — штани, scissors — ножиці та ін.

Тільки форму множини мають іменники, українські відповідники яких можуть вживатися в однині та множині, а деякі тільки в однині: goods — товар, товари; clothes — одяг; contents — зміст; wages — зарплата тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити