Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Noun. Іменник
Possessive Case. Присвійний відмінок

Присвійний відмінок іменників використовується для відповіді на запитання чий? чия? чиє? чиї?.

Присвійний відмінок утворюється таким чином:

Іменник в однині

’s

boy — boy’s

Vicky — Vicky’s

Іменник у множині, який має закінчення -s

s’

boys — boys’

tourists — tourists’

Іменник у множині, який не має закінчення -s

’s

men — men’s

children — children’s

Правила вимови

[s] — після глухих приголосних, крім [s], [6], [t];

[z] — після голосних і дзвінких приголосних, крім [z], [d-], [-];

[z] — після звуків [s], [z], [-], [t], [d], [6].

Якщо іменник в однині має закінчення -s, -ss, -x, на письмі для утворення присвійного відмінка додається апостроф або ’s. В обох випадках вимовляється [z]:

actress’ — actress’s.

Присвійний відмінок чи конструкція з “of”?

Існують випадки вживання як присвійного відмінка (the boy’s toy), так і словосполучення з прийменником of (the toy of the boy).

Як правило, присвійний відмінок вживають з іменниками, що позначають істоти (людей і тварин): grandfather’s house (дім мого діда).

Закінчення ’s може стосуватися словосполучення:

Ann and Kate’s room (кімната Кейт та Енн).

Прийменник of вживається:

— якщо йдеться про неістот:

The side of the house. (Сторона будинку.)

The result of the match. (Результат матчу.)

The day of the meeting. (День зустрічі.)

— у поширених словосполученнях:

The house of one of our teachers at school. (Будинок одного з наших шкільних вчителів.)

The address of those boys we met in Lviv. (Адреса тих хлопців, яких ми зустріли у Львові.)

При назві місць та установ використовується як присвійний відмінок, так і словосполучення з прийменником of:

London’s museums; the museums of London

(музеї Лондона);

the company’s future; the future of the company

(майбутнє компанії).

Присвійний відмінок вживають для визначення часу:

last week’s concert (концерт на минулому тижні);

yesterday’s news (учорашні новини)


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити