Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Article. Артикль
Usage. Вживання

Неозначений артикль вживається тоді, коли про щось згадується вперше.

A man booked into a hotel in London. (Чоловік поселився в готелі в Лондоні.)

Це речення містить нову інформацію. Невідомо, що це за людина, у якому саме готелі вона зупинилася. Але у тому випадку, коли про те ж саме говорять ще раз, вживається означений артикль.

The man didn’t return to the hotel.Чоловік не повернувся до готелю.

Тепер відомо, що це та людина, про яку йшла мова. Таким чином, означений артикль вживається, коли йдеться про відомі речі:

In the office a phone was ringing. (В офісі задзвонив телефон.) (в офісі багато телефонів)

I was in bed when the phone rang. (Я був у ліжку, коли задзвонив телефон.) (телефон у будинку особи)

A/an + іменник вживається, коли не відомо, про кого саме чи про що йдеться. У тому випадку, коли відомо, що йдеться про щось єдине у своєму роді, вживають the.

The sun was going down. (Сонце заходило.)

The government is unpopular. (Уряд непопулярний.)

Означений артикль завжди вживається у таких словосполученнях: the country(side)сільська місцевість, the Earthземля (планета), the environmentнавколишнє середовище, the moonмісяць, the ozone layerозоновий шар, the Prime Ministerпрем’єр-міністр, the sea (side)море, (узбережжя), the skyнебо, the sunсонце, the weatherпогода.

Крім того, означений артикль вживається зі словами cinemaкінотеатр, theatreтеатр, (news)paper(газета) папір.

Слід звернути увагу на те, що говорять: a/the police officer — поліцейський, але the police — поліція.

У реченнях, які описують що-небудь, вживається неозначений артикль:

It was a lovely day. (Був чудовий день.)

Неозначений артикль вживається при класифікації чогось та перед назвами професій:

The play was a comedy. (П’єса була комедією.)

My sister is a secretary. (Моя сестра — секретарка.)

Іменник з неозначеним артиклем має узагальнююче значення:

An orange contains vitamin C. (В апельсині є вітамін С.)

A butcher is someone who sells meat. (М’ясник — це той, хто продає м’ясо.)

Але в тому випадку, коли йдеться про загальні твердження щодо тварин, відкриттів та винаходів, вживається артикль the:

The tiger can swim. (Тигр уміє плавати.)

Who invented the camera? (Хто винайшов фотоапарат?)

Артикль the вживається з назвами музичних інструментів (the piano — піаніно, the violin — скрипка, the clarinet — кларнет), та не вживається перед назвами спорту (tennis — теніс).

Слід звернути увагу: слухати радіо — listen to the radio, але дивитися телевізор — watch television.

Як правило, фрази, що позначають час, вживаються без артикля. Він ставиться тільки у тому випадку, коли після слова, яке позначає час, стоїть словосполучення або речення:

We travelled a lot last year. (Ми багато подорожували минулого року.)

It was the year when I graduated from the university. (Це було того року, коли я закінчив університет.)

Запам’ятай!

Bed

Home

Sea

Town

Work

in bed — у ліжку, go to bed — лягати спати, відпочивати,

at home — удома, go home — йти додому, come home — приходити додому, leave home — йти з дому,

at sea — на морі, go to sea — йти в море (про моряків),

in town — у місті, go to town — йти до міста, leave town — поїхати з міста,

at work — на роботі, go to work — ходити на роботу, leave work — йти з роботи

sit on the bed — сидіти на ліжку, make the bеd — застилати ліжко,

in the house — у будинку, to the house — до будинку,

on the sea — на морі, at/to the seaside — на/до морського курорту,

on/to the coast — на/до узбережжя,

the town centre — центр міста, the city — велике місто, the village — село,

the office — офіс, the factory — завод


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити