Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Verb. Дієслово
Past Continuous Минулий тривалий час

Past Continuous утворюється за допомогою минулого часу дієслова to be (was/were) + основа дієслова із закінченням -ing:

He was reading. (Він читав.)

We were reading. (Ми читали.)

Наприклад:

Розповідне речення

I/he/she/it was playing. (Я грався./Він грався./Вона гралась./Воно гралось.)

You/we/they were playing. (Ти грався./Ви грались./Ми грались./Вони грались.)

Заперечне речення

I/he/she/it was not (wasn’t) playing. (Я не грався./Він не грався./Вона не гралась./Воно не гралось.)

You/we/they were not (weren’t) playing. (Ти не грався./Ви не грались./Ми не грались./Вони не грались.)

Питальне речення

Was I/he/she/it playing? (Я грався?/Він грався?/Вона гралась?/Воно гралось?)

Were you/we/they playing? (Ти грався?/Ви грались?/Ми грались?/Вони грались?)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити