Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Pronoun. Займенник
Pronouns it, one, that (those). Займенники it, one, that (those)

Займенник it означає неістоту і перекладається займенником 3-ї особи відповідного роду.

I have read a book and found it very interesting. (Я читав книжку і знайшов її дуже цікавою.)

Займенник it замінює все попереднє висловлювання і перекладається займенником «це».

The temperature is rising slowly. It means that… (Температура повільно піднімається. Це означає, що...)

Займенник it може бути формальним підметом у таких реченнях, які відповідають в українській мові безособовим або односкладовим реченням:

It’s winter. (Зима.) It’s difficult to say… (Важко сказати...).

One може замінювати іменник, який вживається раніше. У множині він має форму ones. Перекладається тим іменником, який він замінює, або опускається.

The method is a conventional one. (Цей метод є загальноприйнятим.)

Якщо після займенника one стоять означальний підрядний або означальний дієприкметниковий зворот, то one є замінником іменника.

The latter method differs radically from the one mentioned above. (Останній метод значно відрізняється від того (методу), який згадувався раніше.)

Займенник that (those) замінює іменник, який стоїть раніше, і перекладається тим іменником, який він заміщає, або опускається:

The most important task of a pupil is that of learning. (Найважливіше завдання учня — вчитися.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити