Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Аdjective. Прикметник
Position of adjectives Місце в реченні

Прикметник у реченні може вживатися або перед іменником (a quiet park), або після дієслова-зв’язки (are happy):

I’ve got a new toy. (У мене є нова іграшка.)

My toy is new. (Моя іграшка — нова.)

Існують випадки, коли прикметник можна вживати у реченні лише у певній позиції.

Запам’ятай!

Певні прикметники вживаються тільки перед означуваним іменником: chief (=main), elder (=older), eldest (=oldest), inner, outdoor, outer, principal (=main), upper та ін.:

I don’t like indoor games. (Мені не подобаються ігри, які відбуваються в приміщенні.)

The only problem he has is he’s got no free time. (Єдина проблема полягає в тому, що у нього немає часу.)

На противагу їм тільки після дієслова-зв’язки вживаються такі прикметники:

afraid, alone, alike, ashamed, awake, glad, unwell, well тощо.

I am pleased to meet you. (Я радий познайомитися з вами.)

Запам’ятай!

Є прикметники, з якими можна вживати означений артикль для того, щоб назвати певну сукупність чи спільноту людей:

The young usually like to travel. (Молодь любить подорожувати.)

We must care for the sick. (Миповинні турбуватися про хворих.)

Виділяють такі групи прикметників, що вживаються з the:

a) соціальні чи економічні угрупування: the homeless — безпритульні, the hungry — голодні, the poor — бідні, the rich — багаті, the strong — сильні, the weak — слабкі тощо;

б) фізичний стан чи здоров’я: the blind — сліпі, the deaf — глухі, the sick —хворі та ін.

в) вік: the elderly — літні люди, the middle-aged — люди середнього віку, the old — старі, the young — молоді тощо.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити