Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Аdjective. Прикметник
The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників

Утворення

Вищий та найвищий ступені порівняння прикметників утворюються за схемою:

Прикметник

Вищий

Найвищий

Одно- чи двоскладовий, наприклад cheap

cheaper

(the) cheapest

У якому два чи більше складів, наприклад expensive

more expensive

(the) most expensive

Запам’ятай!

Ці прикметники утворюють ступені порівняння не за загальною схемою:

good (гарний)  better  (the) best

bad (поганий)  worse  (the) worst

far (далекий)  farther/  (the) farthest/

further  furthest

Прикметники elder, eldest, утворені від old (старий), вживають для позначення членів однієї родини: my elder brother (мій старший брат). Порівняй: my older friend (мій старший товариш).

Правопис:

Кінцева основи прикметника випадає перед -er, -est: nice — nicer, nicest, large — larger, largest.

Кінцева -y основи прикметника випадає перед -er, -estпісля приголосної, наприклад, pretty — prettier, prettiest.

Кінцевий приголосний основи подвоюється перед -er, -est, якщо йому передує голосний: hot — hotter, hottest, big — bigger, biggest.

Односкладові та багатоскладові прикметники

Односкладові прикметники (small, nice) мають зазвичай закінчення -er, -est:

Your desk is smaller. (Твоя парта менша.)

I have a bigger ball. (У мене є більший м’яч.)

This is the warmest autumn. (Це найтепліша осінь.)

That is the nicest girl. (То найкраща дівчина.)

Перед прикметниками, які закінчуються на -ed, вживають more, most незалежно від кількості складів:

Our teacher was the most pleased at the results of the test. (Наш учитель був найбільше задоволений результатами тесту.)

Трискладові та довші прикметники утворюють ступені порівняння за допомогою more, most: The film was more interesting than the play. (Фільм був більш цікавим, ніж вистава.)

The first lesson was the most interesting. (Перший урок був найцікавішим.)

Запам’ятай!

Деякі двоскладові прикметники можуть утворювати вищий та найвищий ступені порівняння двома способами.

Наприклад: clever (розумний) — cleverer, cleverest та more clever, most clever.

Ступені порівняння лише зі словами more, most утворюють такі прикметники:

— що закінчуються на -ful, -less: careful (уважний), useful (корисний), hopeless (безнадійний);

— що закінчуються на -ing, -ed, наприклад, boring (нудний), surprised (здивований);

— прикметники-винятки: afraid (наляканий), certain (впевнений), correct (правильний), exact (точний), famous (відомий), foolish (дурний), normal (нормальний).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити