Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Аdverb. Прислівник
Position of adverbs. Місце прислівників у реченні

Прислівник — це частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, якості чи вказує на різні обставини, за яких відбувається дія.

Більшість прислівників утворюється за допомогою суфікса -ly.

При цьому на письмі слід дотримуватись таких правил.

Літера залишається перед -ly:

nice — nicely.

Виняток: true — truly, whole — wholly.

y змінюється на ily після приголосної: easy — easily,

le змінюється на ly: possible — possibly.

Після кінцевих -ic додається суфікс -ally: dramatic — dramatically.

Місце прислівника в реченні залежить від того, відноситься він до окремого члена речення, чи характерізує дію в цілому. Як правило, прислівники, що відносяться до окремих членів речення, стоять безпосередньо перед ними. Прислівники, що характеризують дію в цілому, можуть вживатись на початку речення (А), усередині (Б) та наприкінці (В).

а

б

в

Then the car

Тоді машина

slowly drove

повільно поїхала

away.


геть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити