Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Аdverb. Прислівник
Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників

Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників утворюються за такою схемою:

Одно- чи двоскладовий, наприклад, fast

faster

(the) fastest

У якому два чи більше складів, наприклад, carefully

more carefully

(the) most carefully

Запам’ятай!

Ці прислівники утворюють ступені порівняння не за загальною схемою:

well (добре)  better  best

badly (погано)  worse  worst

far (далеко)  farther/  farthest/

further  furthest

Farther/further або farthest/furthest

Прислівник far має дві форми ступенів порівняння: farther/further та farthest/furthest.

Further вживається в абстрактному розумінні, а farther — у конкретному:

Who can jump the farthest/furthest? (Хто може стрибнути якнайдалі?)

Сlosed until further notice.(Зачинено до подальших розпоряджень.)

Farthest і furthest — синоніми:

The subject farthest/furthest removed from my comprehension. (Я не міг зрозуміти те, про що йшлося далі.

No longer чи any longer/any more

Прислівник no longer означає, що щось скінчилося і вживається всередині речення:

You can’t buy these sweets in our supermarket. They no longer sell them. (Ти не можеш купити ці цукерки в супермаркеті. Вони їх більше не продають.)

No longer є трохи формальним. У розмовній мові зазвичай вживають not … any longer та not … any more:

They do not sell these sweets any longer/any more. (Вони більше не продають ці цукерки.)

Any longer та any more вживають у кінці речення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити