Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Numeral. Числівник
Telephone numbers Телефонні номери

+  plus  плюс

–  minus  мінус

×  times or   помножити   multiplied by

/  divided by  поділити

=  equals  дорівнює

%  percent  процент

32   three squared  три в квадраті

53  five cubed  п’ять у кубі

610  six to the power  шість у десятому   of ten   степені

7 + 6 = 13 seven plus six equals (або is) thirteen (сім плюс шість дорівнює тринадцяти)

5 × 8 = 40 five times eight equals forty або five eights are forty або five multiplied by eight is forty (п’ять помножити на вісім дорівнює сорока)

Слід пам’ятати про те, що перед іменниками числівники не мають закінчення множини: two thousand of pupils, проте thousands of people. Слово per cent (процент) не має множини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити