Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

Sentence Structure. Порядок слів у реченні
Interrogative sentence. Питальне речення
Загальне питальне речення

В англійській мові розрізняють такі типи питальних речень: загальне, спеціальне, розділове, альтернативне.

Загальне питальне речення

Загальними називають такі питальні речення, на які можна відповісти так або ні. Вони починаються з допоміжного чи модального дієслова, після якого стоїть підмет, потім — основне дієслово. Якщо присудок у реченні виражений дієсловом to be, воно стоятиме на початку речення:

Do you like chess? (Чи любите ви шахи?)

Is he a pupil? (Він — учень?)

Can you swim? (Ви вмієте плавати?)

Утворення

Загальні питальні речення утворюються за такою схемою:

допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення.

Will they arrive tomorrow? (Вони приїдуть завтра?)

Did you see the film I told you about? (Ти бачив фільм, про який я тобі казав?)

May I use your phone? (Можна мені користуватися твоїм телефоном?)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити