Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

Sentence Structure. Порядок слів у реченні
Interrogative sentence. Питальне речення
Спеціальне питальне речення

Спеціальні — це такі питання до певних членів речення, які починаються з питального слова.

What? — Що? Який?

Which? — Котрий? Який?

Whose? — Чий?

Where? — Де? Куди?

When? — Коли?

How? — Як?

Why? — Чому?

How Many? — Скільки? (злічувані)

Who? — Хто?

How Much? — Скільки? (незлічувані)

Утворення

Спеціальні питальні речення утворюються за такою схемою:

питальне слово + допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово ++ другорядні члени речення:

What do you do every day? (Що ти робиш щодня?)

Where will he go yesterday? (Де він ходив учора?)

When your sister return home? (Коли твоя сестра повернеться додому?)

Where you been recently? (Де ти був нещодавно?)

Питання до підмета і його означення мають особливості. У цьому разі порядок слів — прямий, як у розповідному реченні, допоміжні дієслова не вживаються:

Who knows his address? (Хто знає його адресу?) або Whose father is a doctor? (Чий батько лікар?)

Зверни увагу!

Питання до підмета і його означення

Питання до додатка

Who was talking to you? (Хто говорив з тобою?)

Who were you talking to? (З ким ти говорив?)

Which computer will work best? (Який комп’ютер працюватиме краще?)

Which computer will you use? (Яким комп’ютером ти будеш користуватися?)

How many pupils came to us? (Скільки учнів прийшло?)

How many pupils did you see? (Скільки учнів ти бачив?)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити