Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

Sentence Structure. Порядок слів у реченні
Interrogative sentence. Питальне речення
Розділове питальне речення

Розділове питальне речення складається з двох частин. Перша — розповідне речення у стверджувальній або заперечній формах, друга — стисле загальне питання. У ньому вживаються займенник (відповідає підмету основної частини) та допоміжне чи модальне дієслово (співвідносне з присудком).

Стверджувальне речення + заперечне питання

Заперечне речення + стверджувальне питання

There is a mistake, isn’t it? (Є помилка, чи не так?)

The boys can sing, can’t they? (Ці хлопці вміють співати, чи не так?)

It will be cold in winter, won’t it? (Узимку буде холодно, чи не так?)

There is not a mistake, is it? (Помилки немає, чи не так?)

The boys can’t sing, can they? (Ці хлопці не вміють співати, чи не так?)

It won’t be cold in winter, will it? (Узимку не буде холодно, чи не так?)

Зверни увагу!

Відповідь так означає, що правильна стверджувальна частина, а ні — що правильна заперечна частина.

Tom goes to school, doesn’t he? Yes, he does. (Том ходить до школи, чи не так? Так, він ходить до школи.)

Tom does not go to school, does he? Yes, he does. (Том не ходить до школи, чи не так? Ні, він ходить до школи.)

Ann can sing, can’t she? No, she can’t. (Аня вміє співати, чи не так? Ні, вона не вміє співати.)

Ann can’t sing, can she? No, she can’t. (Аня не вміє співати, чи не так? Ні, вона вміє співати.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити