Географія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна географія
Оболонки Землі
Біосфера

Біосфера — оболонка Землі, у межах якої існує життя. Учені вважають, що біосфера виникла близько 3 млрд років тому. До її складу входить нижня частина атмосфери (15—20 км), верхня частина літосфери і гідросфера. Незначна нижня межа біосфери зумовлена високими температурами глибинних шарів земної кори. Вона опускається на 2—3 км на суходолі й на 1—2 км нижче дна океану. Верхня межа зумовлена наявністю жорсткого сонячного випромінювання. Її висота змінюється від 13 км на полюсах до 22 км на екваторі.

Усі організми об’єднані у чотири царства живої природи (схема 3).

Схема 3

Живі істоти різних царств тісно взаємопов’язані. Рослини створюють органічні речовини з неорганічних, виділяючи кисень. Такий процес називається фотосинтезом. Тварини одержують органічні речовини, з’їдаючи рослини або інших тварин. Кисень, що виділяється рослинами, усі живі організми використовують для дихання, а вуглекислий газ, який вони виділяють під час дихання, необхідний рослинам для фотосинтезу. Бактерії ґрунту розкладають залишки відмерлих рослин і тварин, перетворюючи їх на прості неорганічні речовини, які, у свою чергу, поглинають нові покоління рослин. Якби не санітарна робота бактерій, то залишки відмерлих тварин і рослин вкрили б Землю шаром у декілька метрів.

Поширення організмів на земній поверхні

Живі організми поширені на Землі дуже нерівномірно. У приекваторіальній зоні суходолу (високі температури й велика кількість опадів протягом усього року) розвиваються різноманітна рослинність і багатий тваринний світ. На північ і південь від екватора, у зоні тропіків, де температури високі, а опадів мало, клімат посушливий, рослинність бідніша, тварин мало. У помірних широтах склалися сприятливі умови для живих організмів. Біля полюсів в умовах низьких температур рослин дуже мало.

Взаємодія біосфери з іншими оболонками Землі

Із газів, що виходили на поверхню Землі, утворилася первинна атмосфера планети. Вона була непридатною для життя, адже в ній майже не було кисню. Із появою рослин кількість кисню збільшилася. Унаслідок розвитку життя на Землі сформувалося сучасне співвідношення газів повітря. І сьогодні роль рослин у виробництві кисню є величезною, не випадково ліси називають «легенями Землі».

Без води не можуть існувати живі організми, які, у свою чергу, мають вплив на її склад. Солі, накопичені в морській воді, використовуються живими організмами для своєї життєдіяльності.

Взаємодія біосфери і літосфери відбувається у верхній частині літосфери — земній корі. Коріння рослин, яке проникає в тріщини, руйнує гірські породи й перетворює їх на пухкі, осадові. У земній корі накопичуються залишки рослин і тварин, які осідають на дно водойм, утворюючи товщі осадових порід: крейди, вапняку та ін.

На жаль, часто вплив людини на біосферу є негативним. Він може бути навмисним (браконьєрство, надмірний вилов риби, неконтрольована вирубка лісів) і ненавмисним (знищення організмів унаслідок зміни умов їхнього життя). Усе це призводить до повного знищення або різкого скорочення кількості видів тварин і рослин.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити