Великий довідник школяра - 2019

Загальна географія
Характеристика Світового океану

Світовий океан — неперервна водна оболонка Землі, що оточує материки й острови.

Загальна площа Світового океану становить 361 млн км2, або майже 71 % земної поверхні. У ньому зосереджено понад 1370 млн км3 води, тобто 96,5 % об’єму гідросфери.

На Землі виділяють чотири океани (рис. 16):

•  Тихий — складає майже половину площі Світового океану й понад половини його об’єму;

•  Атлантичний — складає приблизно 1/4 Світового океану за площею та об’ємом;

•  Індійський — складає близько 1/5 Світового океану за площею та об’ємом;

•  Північний Льодовитий — складає лише 1/25 Світового океану за площею і 1/75 за об’ємом.

Деякі дослідники виділяють п’ятий — Південний океан, що омиває береги Антарктиди.

У Світовому океані виділяють його складові частини — океани, моря, затоки, протоки. У деяких випадках назва «затока» історично закріпилася за водоймами, які за їх гідрологічним режимом правильніше було б називати морями (Мексиканська, Гудзонова, Перська затоки).

Рис. 16. Карта океанів

Світовий океан має величезні мінеральні, енергетичні та біологічні ресурси.

Мінеральні ресурси океану представлені розчиненими в морській воді речовинами, а також розташованими на дні й під ним корисними копалинами. Зараз на шельфі добувають нафту, газ, вугілля, бурштин, залізну руду, золото, рідкоземельні метали. Із морської води отримують бром, магній тощо.

Енергетичні ресурси океану — це енергія припливів і відпливів, хвиль, морських течій. У багатьох країнах працюють припливні електростанції — ПЕС. Більш повне використання енергії морів і океанів — завдання майбутнього.

Біологічні ресурси океану — це живі організми, що їх людина використовує або може використовувати для власних потреб.

Живі організми Світового океану поділяються на три основні групи:

•  планктон — організми поверхневого шару, які переносяться течіями в товщі води (мікроскопічні водорості, медузи, дрібні ракоподібні та ін.);

•  нектон — організми, що живуть у товщі води й активно пересуваються (риби, кальмари, восьминоги, дельфіни, кити);

•  бентос — організми, що живуть на дні океану (водорості, коралові поліпи, губки, морські зірки, краби).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити