Великий довідник школяра - 2019

Фізична географія України
Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Ґрунти та земельні ресурси України

Ґрунти

Ґрунт — пухкий поверхневий шар земної кори, який сформувався в процесі тривалої взаємодії всіх природних компонентів і характеризується родючістю завдяки наявності органічної речовини — гумусу.

Ґрунти утворюються за певних умов (материнські породи, рельєф) і змінюються під впливом природних чинників і діяльності людини.

У розміщенні ґрунтів на території України простежуються дві основні закономірності: широтна зональність у рівнинній частині і висотна поясність у горах.

Дерново-підзолисті ґрунти сформувалися в умовах помірно вологого клімату на супісках і піщано-глинистих четвертинних відкладах, за високого рівня залягання підземних вод, під сосновими і мішаними лісами Українського Полісся.

Сірі й темно-сірі лісові ґрунти сформувалися в умовах помірно теплого клімату, достатнього чи недостатнього зволоження, переважно на лесах і лесоподібних суглинках, за відносно глибокого рівня залягання підземних вод, у минулому — під широколистими лісами Лісостепу.

Чорноземи типові сформувалися в умовах помірно теплого, недостатньо вологого клімату на пухких гірських породах — лесах і лесоподібних суглинках, за відносно неглибокого рівня залягання підземних вод, у минулому — під природною рослинністю лучних степів, що була характерною для Лісостепу й північного Степу. Степова рослинність давала щорічно велику кількість рослинних залишків, ґрунтоутворення відбувалося під впливом активної діяльності тварин, що риють ґрунт, зокрема дощових черв’яків. Тепер це найбільш розорані ґрунти, тому тут порушені умови природного ґрунтоутворення й спостерігається погіршання стану чорноземів.

На півдні Причорноморської низовини в умовах посушливого клімату під розрідженою рослинністю сухих степів сформувалися каштанові ґрунти. Вони досить родючі, але нерідко засолені.

Буроземи — це щебенисті ґрунти, що сформувалися на схилах гір в умовах достатнього і надмірного зволоження, м’якої зими й прохолодного літа під деревним покривом. В Україні вони мають невелике поширення.

Коричневі ґрунти характерні для сухих субтропіків Південного берега Криму. Вони сформувалися в умовах вологої, порівняно теплої зими й сухого, жаркого літа під деревинно-чагарниковою рослинністю гірських схилів.

Земельні ресурси

Земельні ресурси — вид природних ресурсів суходолу; частина земельного фонду, що використовується або може бути використана для конкретних господарських цілей. На території України переважають землі сільськогосподарського призначення (понад 70 %), тобто сільськогосподарські угіддя (рис. 30). Іншу частину земель займають дороги, населені пункти, ліси тощо.

Близько 80 % сільськогосподарських угідь займають орні землі. 13 % припадає на пасовища і 5 % на сіножаті. Структура сільськогосподарських угідь має територіальні відмінності. На території Лісостепу і Степу сільськогосподарські угіддя займають 70—80 %, а в Карпатах і Поліссі їхня частка є значно нижчою.

Рис. 30. Структура земельних ресурсів України

Різні ґрунти мають різну опірність господарській діяльності й тому потребують захисту та меліорації. Розрізняють водну (зрошення, осушення), хімічну (внесення мінеральних добрив) і лісотехнічну меліорацію.

Водна меліорація полягає в осушенні перезволожених дерново-підзолистих ґрунтів, зрошенні чорноземів південних і каштанових ґрунтів, захисті від змиву ґрунтів гірських схилів; хімічна — у вапнуванні кислих (наприклад торф’яних і дерново-підзолистих) і гіпсуванні солонцюватих (наприклад солонців і солончаків) ґрунтів. На схилах і височинах, де інтенсивно відбувається змив ґрунтів, потрібно проводити обробку ґрунтів (поперек схилу, за горизонталями рельєфу) для запобігання їх ерозії. Землі, порушені роботами з видобутку корисних копалин, треба рекультивувати, тобто зробити знову придатними для використання. В Україні мають потребу в рекультивації 190 000 га земель, які зараз є антропогенними пустелями.

Ґрунти України — одні з найродючіших у світі. За розораністю земель (56 %) Україна посідає одне з перших місць у світі.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити