Великий довідник школяра - 2019

Фізична географія України
Природні комплекси і фізико-географічне районування
Зона Лісостепу України

Лісостепова зона простягається в центрі України від Передкарпаття до Середньоруської височини. Південна межа проходить лінією Ананьїв — Знам’янка — Олександрія — Світловодськ — Красноград — Ізюм. На лісостепову зону припадає третина території України.

Рельєф території різноманітний. На Правобережжі розташовані Волинсько-Подільська та Придніпровська височини. Їм притаманні плоска та хвилясто-горбиста поверхні (плато), по берегах річок плато сильно розчленоване балками та ярами.

Клімат Лісостепу помірно теплий, з достатнім і постійним зволоженням на заході та нестійким — на сході. Кліматичні умови змінюються в меридіональному й широтному напрямках. Січневі температури із заходу на схід змінюються від –5 до –8 °С, липневі — від +18 до +22 °С. Кількість опадів зменшується із заходу на схід від 500—750 до 450 мм.

Лісостепову зону перетинають річки басейнів Південного і Західного Бугу, Дністра, Дніпра, Сіверського Дінця. Густота річкової мережі зменшується із заходу на схід.

Світло-сірі, сірі й темно-сірі лісові ґрунти займають великі площі на Правобережжі, на Лівобережжі переважають опідзолені чорноземи.

У Лісостепу переважають дубові ліси (діброви). Видовий склад лісів частково змінюється із заходу на схід: на крайньому заході — бук, на Придніпровській височині — граб, клен, явір, на Лівобережжі — дуб, клен гостролистий, липа. Підлісок складається з ліщини, барбарису, бруслини, глоду.

Характерним є поєднання тваринного світу Полісся і Степу. У лісах живуть дикі свині, борсуки, лосі, козулі, куниці, вовки, білки. Характерні для Лісостепу також зайці-русаки, лисиці; із птахів — сірі куріпки, перепели. Майже скрізь живуть ховрашки, хом’яки, миші. У долинах Дніпра і Дністра поширені деякі види куликів, пастушкових, а також диких качок. Зустрічаються видри, бобри, акліматизовано ондатр.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити