Великий довідник школяра - 2019

Економічна і соціальна географія України
Господарство
Україна та світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України

Після проголошення незалежності Україна безпосередньо вступила в систему світового географічного поділу праці.

Міжнародний географічний поділ праці — форма поділу праці, що виражається у спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів продукції або послуг, якими вони обмінюються.

Як і інші країни — республіки колишнього СРСР, до такої ролі Україна не була достатньою мірою підготовлена. Старі виробничі, економічні, політичні зв’язки з регіонами колишнього СРСР помітно скоротилися або були цілком зруйновані. У цій ситуації економіка України, яка перебувала на стадії формування, виявилася «сам на сам» з якісно новими умовами функціонування, зв’язками, інфраструктурою тощо.

Світове господарство — сукупність національних господарств усіх країн світу і зв’язки між ними.

Перед нашою державою постало складне завдання: з одного боку, орієнтуватися на власний потенціал у формуванні нової економіки, а з іншого — визначити свою роль у світовому господарстві, налагодити нову систему економічних зв’язків.

Україна увійшла в ряд міждержавних економічних об’єднань, стала членом, у тому числі асоційованим, різних міжнародних структур, наприклад СНД (Співдружність Незалежних Держав).

Активна участь України у програмі НАТО «Партнерство заради миру» забезпечує їй певні гарантії самостійності.

Незалежна Україна проводить політику розширення партнерських відносин із державами світу й особливо із сусідами першого і другого порядків: країнами Чорноморського басейну (Україна є членом цього об’єднання країн), країнами Дунайського басейну; країнами Вишеградського «чотирикутника» (Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща).

Зростаючого значення набуває інтеграція України в Європу.

Економічна інтеграція — процес переплетення національних економік і проведення узгодженої міждержавної економічної політики.

У цьому напрямку особливо важливим є підписання угоди про партнерство і співробітництво між Україною і країнами — членами Європейського Союзу. 9 листопада 1995 p. Україна стала членом Ради Європи. Україна першою з держав СНД зробила вирішальний крок у становленні договірно-правової основи співробітництва з ЄС.

У 1992 p. було прийняте рішення про прийом України до найбільш важливих світових фінансово-кредитних організацій — Міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Україна має реальні можливості для подальшого плідного розвитку зовнішніх економічних зв’язків. Так, за загальними запасами природних ресурсів і економічним потенціалом наша держава посідає восьме місце у світі. Україна входить у першу десятку країн світу з виробництва окремих видів продукції, наприклад: видобутку залізної, манганової руди й вугілля; виробництва сталі, сульфатної кислоти, мінеральних добрив, цементу; вирощування цукрового буряку, соняшнику й картоплі.

Зовнішні економічні зв’язки (схема 15) відіграють велику роль у розвитку економіки нашої країни. Їх значення постійно зростає. Україна намагається будувати своє економічне співробітництво з іншими державами на основі рівноправності та взаємної вигоди. Нині Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з більш ніж 120 країнами (рис. 40).

Найбільші обсяги продукції Україна експортує до Росії. За нею ідуть Німеччина, Китай, США, Велика Британія, Білорусь, Швейцарія і Таїланд.

Серед експортної продукції переважають чорні метали та вироби з них (близько 39 %), продукція хімічної (близько 15 %) та харчової (понад 10 %) промисловості, а також машинобудування (близько 10 %).

Понад 56 % імпорту країни припадає на мінеральне паливо, нафту і природний газ. Продукція машинобудування в структурі імпорту становить понад 16 %, хімічної промисловості — 10 %.

Найбільше продукції імпортується з Росії, Німеччини, США, Польщі та Італії.

Серед регіонів України найбільше продукції експортують Дніпропетровська та Донецька області, місто Київ.

Україна надає послуг різним країнам світу в півтора разу більше, ніж отримує від них. Особливо великим є обсяг транспортних послуг нашої країни, що зумовлено її вигідним географічним положенням.

Найбільші інвестиції в економіку України спрямовують США, Нідерланди та Німеччина.

У цілому пріоритетними для України є зв’язки з Російською Федерацією, Білоруссю, Казахстаном, країнами Центральної і Східної Європи, а також з економічно розвинутими країнами — США, Японією, Німеччиною, Францією, Великою Британією, Канадою, Італією та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити