Великий довідник школяра - 2019

Економічна і соціальна географія України
Територіальний поділ України

Різні регіони нашої країни відрізняються один від одного не тільки природними, а й економічними умовами та трудовими ресурсами. Так, на одній території виробляють метал і машини, на іншій вирощують цукровий буряк чи видобувають вугілля. Спеціалізуючись на виробництві певної продукції, кожний регіон забезпечує нею інші регіони країни, а одержує те, у чому має потребу. Такий поділ праці між окремими територіями називається географічним, або територіальним.

Спеціалізація окремої території складається історично. Із розвитком господарства вона може змінюватися. Унаслідок географічного поділу праці формуються економічні райони — території, що відрізняються одна від одної своєю спеціалізацією. Україна є найбільшою за територією державою Європи, отже має певні внутрішні територіальні особливості.

У нинішніх умовах на територіальний поділ єдиного економічного простору нашої країни великий вплив мають особливості географічного положення різних її частин. Ті з них, що виходять до морів або межують з економічно та політично стабільними державами, мають кращі умови для створення вільних економічних зон, проникнення іноземного капіталу та міжнародного співробітництва, ніж інші райони. Окремі з них мають сприятливі природні умови для розвитку рекреаційного господарства та міжнародного туризму.

Економічні райони — це територіально компактні частини країни, що виділяються за ознаками природно-географічного, виробничого і трудового потенціалів, спеціалізації і рівня розвитку господарства, особливостями економічної ситуації. Основним у їх визначенні є принцип економічної завершеності. Він дає змогу передбачати напрями ефективного господарювання з найменшими затратами. При цьому райони спеціалізуються саме на тих галузях, які за існуючих умов можуть розвиватися найкраще.

Природні, соціально-економічні, історичні та інші чинники зумовили виділення в Україні дев’ятьох економічних районів (рис. 41, табл. 13):

•  Донецького (Донецька та Луганська області);

•  Придніпровського (Дніпропетровська та Запорізька області);

•  Північно-Східного (Харківська, Полтавська та Сумська області);

•  Столичного (Київська, Чернігівська та Житомирська області);

•  Центрального (Черкаська та Кіровоградська області);

•  Подільського (Вінницька, Хмельницька та Тернопільська області);

•  Північно-Західного (Волинська та Рівненська області);

•  Карпатського (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області);

•  Причорноморського (Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська та Херсонська області).

Рис. 41. Територіальний поділ України

Таблиця 13

Економічні райони України

Донецький 53,2 7,25 Кам’яне вугілля, ртутні руди, кухонна сіль, родючі ґрунти, рибні ресурси Азовського моря Вугільна, чорна металургія, хімічна, машинобування, промисловість будівельних матеріалів, електроенергетика Молочне скотарство, птахівництво, овочівництво, вирощування зернових культур Донецьк, Маріуполь, Луганськ, Горлівка, Макіївка, Краматорськ, Слов’янськ Високий
Придніпровський 59,1 5,44 Залізні, манганові й титанові руди, кам’яне вугілля, гідроресурси, рекреаційні ресурси, родючі ґрунти Залізорудна, вугільна, електроенергетика, машинобудування, чорна і кольорова металургія, харчова Зернове господарство, вирощування соняшнику, садівництво, м’ясо-молочне скотарство, птахівництво Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Енергодар, Нікополь, Дніпродзержинськ, Новомосковськ Високий
Північно-Східний 84,0 5,78 Природний газ, нафта, кухонна сіль, будівельні матеріали, родючі ґрунти, залізні руди Машинобудування, харчова, хімічна, промисловість будівельних матеріалів, електроенергетика, газова Зернове господарство, вирощування цукрових буряків і соняшнику, садівництво, овочівництво, м’ясо-молочне скотарство Харків, Полтава, Кременчук, Суми Вищий за середній
Столичний 90,7 7,03 Торф, будівельні матеріали, ліс, водні ресурси, частково родючі ґрунти Машинобудування, легка, харчова, хімічна Молочно-м’ясне скотарство, овочівництво, хмелярство, картоплярство, вирощування цукрових буряків і льону Київ, Чернігів, Біла Церква, Житомир Вищий за середній (за рахунок Києва)
Центральний 45,5 2,5 Родючі ґрунти, буре вугілля, нікелеві й уранові руди, будівельні матеріали Харчова, машинобудування, хімічна Зернове господарство, вирощування цукрових буряків, соняшнику, садівництво, м’ясо-молочне скотарство Черкаси, Кіровоград Невисокий
Подільський 60,9 4,3 Родючі ґрунти Харчова, легка, окремі галузі хімії і машинобудування Зернове господарство, вирощування цукрових буряків, овочівництво, садівництво Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Нетішин Невисокий
Північно-Західний 40,3 2,22 Кам’яне вугілля, торф, водні та лісові ресурси Електроенергетика, вугільна, окремі галузі машинобудування, легкої, харчової і хімічної промисловості Картоплярство, льонарство, молочне скотарство Рівне, Луцьк, Кузнецовськ Невисокий
Карпатський 56,6 6,2 Кам’яне вугілля, калійна і кухонна солі, самородна сірка, нафта, ліс, рекреаційні ресурси Машинобудування, хімічна, лісова, харчова, легка Садівництво, виноградарство, льонарство, молочно-м’ясне скотарство Львів, Івано-Франківськ, Калуш, Чернівці Середній
Причорноморський 113,4 7,25 Родючі ґрунти, рекреаційні та рибні ресурси, солі Машинобудування, харчова, хімічна електроенергетика Зернове господарство, садівництво, виноградарство, вирощування соняшнику, овочівництво, баштанництво, рибальство Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Керч Середній
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити