Великий довідник школяра - 2019

Економічна і соціальна географія України
Геоекологічна ситуація в Україні

Екологічне становище в Україні оцінюється як кризове й продовжує погіршуватися внаслідок техногенного впливу на довкілля. Це є наслідком тривалої господарської діяльності, яка здійснювалася без урахування екологічних вимог.

В Україні розвивалися переважно галузі важкої промисловості, які є екологічно небезпечними. Територіальна організація промислового виробництва, його технологія залишилися недосконалими.

Землеробське освоєння й розораність сільськогосподарських угідь в Україні значно більші порівняно з розвиненими країнами світу. Дуже забрудненими є річки, озера, водосховища, моря, підземні води, атмосферне повітря та ґрунти; збіднюються рослинний покрив і тваринний світ, ландшафти.

Серед головних екологічних проблем України можна виділити такі:

•  наслідки аварії на ЧАЕС;

•  деградація чорноземів України;

•  забруднення повітря у промислових районах, поверхневих вод та акваторії Чорного та Азовського морів;

•  зникнення окремих видів рослин і тварин унаслідок їх винищування або погіршення умов існування;

•  підйом рівня ґрунтових вод у містах і на зрошуваних землях.

В Україні прийняті законодавчі акти з охорони навколишнього природного середовища. Його збереження, раціональне використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини є невід’ємною умовою сталого економічного і соціального розвитку України як незалежної держави.

Кожний громадянин України має право на безпечне для його життя навколишнє середовище. У зв’язку з цим на території України підлягають регулюванню й державній охороні природні ресурси (земля, вода, багатства надр, атмосфера, ґрунти, рослинний і тваринний світ), ландшафти, басейни річок, озер і водосховищ, акваторії Чорного та Азовського морів.

Охорона навколишнього середовища має здійснюватись на основі наукових досліджень природних умов і ресурсів, з урахуванням глобальних і регіональних прогнозів їх змін, природних та під впливом господарської діяльності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити