Геометрія - Великий довідник школяра - 2019

Декартові координати на площині
Рівняння прямої

Будь-яка пряма в декартових координатах x, y має рівняння виду:

, де a, b, c — деякі числа.

Знаходження координат точки перетину прямих та випадки розміщення прямої відносно системи координат описано в розділі «Алгебра. 8 клас» («Лінійна функція»).

Рівняння прямої, яка перетинає осі координат в точках і , де , , можна записати у вигляді:

.

Кутовий коефіцієнт у рівнянні прямої

Якщо рівняння прямої можна записати у вигляді, то коефіцієнт k назива­ється кутовим коефіцієнтом прямої.

1. Дві прямі паралельні тоді й тільки тоді, коли у них збігаються кутові коефіцієнти, а точки перетину з віссю ординат різні.

2. Кутовий коефіцієнт з точністю до знака дорівнює тангенсу гострого кута, утвореного прямою з віссю абсцис (або дорівнює тангенсу кута між прямою й додатним напрямком осі Ox).

3. Прямі, що задані рівняннями і, перпендикулярні тоді й тільки тоді, коли .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити