Геометрія - Великий довідник школяра - 2019

Декартові координати на площині
Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса для будьякого кута від 0° до 180°

Візьмемо коло на площині Oxy з центром у початку координат і радіусом R.

Відкладемо від додатної півосі Ox кут у верхню півплощину (див. рисунок нижче). Точку перетину сторони кута з колом назвемо . Вона має координати .

Тоді ; ; ;   .

При такому означенні:

;  ;

;  ;

не існує;  ;

;   не існує.

;

;

.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити