Геометрія - Великий довідник школяра - 2019

Площі фігур

Геометричну фігуру називають простою, якщо її можна розбити на скінченну кількість плоских трикутників.

Для простих фігур площа — це додатна величина, числове значення якої має такі властивості:

✵ рівні фігури мають рівні площі;

✵ якщо фігура розбивається на частини, що є простими фігурами, то площа цієї фігури дорівнює сумі площі її частин;

✵ площа квадрата зі стороною, що дорівнює одиниці вимірювання, дорівнює одиниці.

На рисунках, поданих нижче, зображені основні геометричні фігури; поруч даються формули їх площ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити