Німецька мова - Великий довідник школяра - 2019

Das verb. Дієслово
Das Partizip. Дієприкметник

У німецькій мові є два типи дієприкметників: Partizip І та Partizip ІІ.

Partizip І утворюється від основи дієслова + суфікс -(e)nd:

arbeitend — працюючий

erfüllend — виконуючий.

Partizip І має активне значення, відмінюється як прикметник:

die arbeitenden Fachleute — працюючі фахівці

ein lachendes Mädchen — дівчина, яка сміється.

Одна й та сама форма вживається для вираження як теперішнього, так і минулого часу: der antwortende Schüler (учень, що відповідає; учень, що відповів).

Дієприкметник із часткою zu:

Partizip I із часткою zu виступає в ролі означення, має пасивне значення, виражає необхідність або можливість:

das zu reparierende Auto = das Auto, das repariert werden soll (автомобіль, який треба відремонтувати);

der durchzuführende Versuch = der Versuch, den man durchführen muss (дослід, який треба провести).

Partizip II слабких дієслів утворюється так:

ge + основа дієслова + суфікс –(e)t:

gemalt (намальований).

Partizip II має пасивне значення і виступає в ролі означення:

das gemalte Bild (намальована картина).

Partizip II сильних дієслів виконує таку ж функцію і утворюється таким чином:

ge + (змінена) основа дієслова + en:

der geschriebene Brief (написаний лист)

das gelesene Buch (прочитана книжка).

Виступаючи в ролі означення, Partizip II відмінюється як прикметник:

Nom.

der geschriebene Brief

die zerbrochene Tasse

das gelesene Buch

Gen.

des geschriebenen Briefes

der zerbrochenen Tasse

des gelesenen Buches

Dat.

dem geschriebenen Brief

der zerbrochenen Tasse

dem gelesenen Buch

Akk.

den geschriebenen Brief

die zerbrochene Tasse

das gelesene Buch

Поширене означення

Partizip I та Partizip II можуть мати при собі пояснюючі слова, утворюючи при цьому поширені означення. Поширене означення знаходиться між артиклем або словом, що його замінює, та іменником, який пояснює означення:

Das vor drei Jahren durchgeführte Experiment hatte eine große Bedeutung. (Проведений три роки тому експеримент мав велике значення.) (Partizip II)

Niemand hörte das laut vor schmerzen schreiende Kind. (Ніхто не чув дитину, яка голосно кричала від болю.) (Partizip I)

Die im Schulhof stehenden Jungen lachten über den Witz ihres Freundes. (Хлопці, які стояли у шкільному дворі, сміялися над витівкою свого друга.) (Partizip I)

Das in der vorigen Woche in der Bibliothek ausgeliehene Buch machte auf mich einen tiefen Eindruck. (Книжка, яку я взяв минулого тижня в бібліотеці, справила на мене глибоке враження.) (Partizip II)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити