Німецька мова - Великий довідник школяра - 2019

Die präposition. Прийменник
Präpositionen mit dem Dativ. Прийменники з давальним відмінком

Давального відмінка вимагають такі прийменники: mit — з, на; nach — після, по, через, в, на; aus — з; zu — для, до; von — від, з, про; bei — у, при; seit — з (часу); entgegen — проти, всупереч, назустріч; außer — крім; gegenüber — напроти, проти.

Mit dem Lehrer gehen wir ins Museum. (З учителем ми йдемо в музей.)

Nach der Stunde haben wir Pause. (Після уроку у нас перерва.)

Aus der Schule gehe ich nach Hause. (Зі школи я йду додому.)

Ich gehe heute zum Arzt. (Я йду сьогодні до лікаря.)

Meine Oma wohnt nicht weit von der Bushaltestelle. (Моя бабуся живе неподалік від автобусної зупинки.)

In Deutschland wohnte ich bei meinem Freund. (У Німеччині я жив у мого друга.)

Seit einem Monat besuche ich den Sprachkurs. (Уже місяць я відвідую мовні курси.)

Außer diesem Schüler kann ihm niemand helfen. (Крім цього учня йому ніхто не може допомогти.)

Прийменники zu, von, bei можуть зливатися з означеним артиклем.

zu + dem = zum

zum Bruder

zum Haus

zu + der = zur

zur Schwester

von + dem = vom

vom Vater

vom Kind

bei + dem = beim

beim Arzt

beim Essen

Прийменники nach та gegenüber можуть стояти як перед іменником, так і після нього.

Nach der Schule treibt er Sport. (Після школи він займається спортом.)

Meiner Meinung nach müssen wir unsere Natur schützen. (На мою думку, ми повинні захищати природу.)

Dem Haus gegenüber befindet sich der Markt. (Напроти будинку знаходиться базар.)

Gegenüber der Post befindet sich das Reisebüro. (Напроти пошти знаходиться туристичне бюро.)

Прийменник entgegen також стоїть після іменника.

Das Kind läuft der Mutter entgegen. (Дитина біжить назустріч матері.)

Прийменники з родовим відмінком

Прийменники, що вимагають родового відмінка: statt (anstatt) — замість; infolge — внаслідок, через; während — протягом, під час; unweit — недалеко від; wegen — через, із-за; längs — уздовж; laut — згідно, відповідно; trotz — незважаючи на.

Statt des Buches nahm der Schüler ein Heft mit. (Замість книги учень узяв зошит.)

Während der Stunde muss man dem Lehrer zuhören. (Протягом уроку слід слухати вчителя.)

Прийменник wegen стоїть як перед іменником, так і після нього.

Wegen des schlechten Wetters kam ich in die Schule nicht. Або: Des schlechten Wetters wegen kam ich in die Schule nicht. (Через погану погоду я не прийшов до школи.)

Längs des Baches wachsen Tannen. (Уздовж струмка ростуть ялини.)

Unweit des Dorfes lag ein tiefer See. (Недалеко від села знаходилося глибоке озеро.)

Infolge seines Rechenfehlers hat er eine Drei in Mathematik bekommen. (Через свої помилки в розрахунках він отримав трійку з математики.)

Прийменники trotz та laut вживаються як з родовим, так і з давальним відмінками.

Trotz seines hohen Alters ging er schneller als ich. (Незважаючи на свій похилий вік він ішов швидше за мене.)

Laut Gesetz hat jeder Bürger der Ukraine das Recht auf Bildung. (Згідно із законом кожен громадянин України має право на освіту.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити