Німецька мова - Великий довідник школяра - 2019

Das pronomen. Займенник
Possessivpronomen. Присвійні займенники

До присвійних займенників належать:

Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Lehrerin. (Мій батько лікар, а моя мати вчителька.)

Ihr Heft ist immer sauber. (Її зошит завжди чистий.)

Відмінювання присвійних займенників

Присвійні займенники відмінюються в однині як неозначений артикль, а в множині — як означений.

Kasus

(Відмінок)

Singular

(Однина)

Singular

(Однина)

Singular

(Однина)

Plural

(Множина)

Nom.

mein Malkasten

dein Buch

seine Tasche

unsere Hefte

Gen.

meines Malkastens

deines Buches

seiner Tasche

unserer Hefte

Dat.

meinem Malkasten

deinem Buch

seiner Tasche

unseren Heften

Akk.

meinen Malkasten

dein Buch

seine Tasche

unsere Hefte

Ich nehme mein Vokabelheft. (Я беру свій словник.)

Er schreibt mit seinem Kuli. (Він пише своєю ручкою.)

Die Mutter ruft ihre Tochter. (Мати кличе свою доньку.)

У німецькій мові присвійні займенники вживаються частіше, ніж в українській.

Die Frau kämmt sich ihre Haare und zieht ihre Jacke an. (Жінка причісує волосся та одягає куртку.)

Вказівні займенники

Вказівні займенники вказують на певну особу або певний предмет:

dieser, dieses, diese (цей, це, ця)

jener, jenes, jene (той, те, та)

solcher, solches, solche (такий, таке, така)

das (те, це)

es (те, це)

Dieser, jener, solcher відмінюються, як означений артикль; вживаються як прикметник.

Kasus

(Відмінок)

Singular

(Однина)

Singular

(Однина

Singular

(Однина

Plural

(Множина)

maskulin

(ч. р.)

neutral

(с. р.)

feminin

(ж. р.)

Nom.

dieser Tag

jenes Buch

solche Stadt

diese Hefte

Gen.

dieses Tages

jenes Buches

solcher Stadt

dieser Hefte

Dat.

diesem Tag

jenem Buch

solcher Stadt

diesen Heften

Akk.

diesen Tag

jenes Buch

solche Stadt

diese Hefte

Займенник solcher, solches, solchе (Singular), solche (Plural) — такий, таке, така, такі, вживається зазвичай в однині з неозначеним артиклем і відмінюється, як прикметник, після неозначеного артикля:

In diesem Winter herrschte eine solche Kälte, dass viele Obstbäume erfroren. (Цієї зими був такий холод, що багато плодових дерев замерзло.)

Solch eine Kälte, bei solch einer Kälte — не відмінюється.

У займенниках derselbe, dieselbe, dasselbe (Singular), dieselben (Plural) — той самий, та сама, те саме, відмінюються обидві частини: артикль (der, die, das) та прикметник.

Ich studiere an derselben Uni wie mein Freund. (Я навчаюсь у тому самому університеті, що й мій друг.)

У займенниках derjenige, diejenige, dasjenige (Singular), diejenigen (Plural) (той, та, те; те) відмінюються обидві частини: der, die, das, die та прикметник:

Man hat denjenigen Schüler ausgewählt, der Deutsch gut spricht. (Вибрали того учня, що добре розмовляє німецькою.)

Kasus

(Відмінок)

Singular

(Однина)

Singular

(Однина)

Singular

(Однина)

Plural

(Множина)

maskulin

(ч. р.)

neutral

(с. р.)

feminin

(ж. р.)

Nom.

derselbe

dasselbe

dieselbe

dieselben

Gen.

desselben

desselben

derselben

derselben

Dat.

demselben

demselben

derselben

denselben

Akk.

denselben

dasselbe

dieselbe

dieselben

У мові часто вживаються вказівні займенники das, es.

Wer ist das? Das ist Direktorin. (Хто це? Це наша директор.)

Was ist das? Das ist das Schewtschenko-Denkmal. (Що це? Це пам’ятник Шевченку.)

Ich besuchte Deutschland. Weißt du das? — Ja, ich weiß es. (Я відвідав Німеччину. Ти знаєш це? — Так, я це знаю.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити