Німецька мова - Великий довідник школяра - 2019

Adjektiv. Прикметник
Die Komparationsstufen der Adjektive. Cтупені порівняння прикметників

У німецьких прикметниках є дві форми — повна та коротка. Прикметники в повній формі в реченні є означенням, відмінюються за родами й часами. Вони стоять перед іменником, який визначають, і узгоджуються з ним у роді, числі та відмінку:

Dieser Schüler hat große Erfolge. (У цього учня великі успіхи.)

Прикметники у короткій формі часто бувають іменною частиною присудка. Вони не відмінюються:

Der Berg ist hoch. (Гора висока.)

Das Gebäude ist modern. (Будинок сучасний.)

Якщо як означення прикметник стоїть перед іншими прикметниками, він не змінюється.

Mein bunt karriertes Kleid. (Строката у клітинку сукня.)

Деякі прикметники, що означають колір і виступають як означення, не отримують закінчень:

lila (ліловий)

rosa (рожевий)

beige [be:6] (бежевий)

ein rosa Kleid, ein beige Rock (рожева сукня, бежева спідниця).

Разом з основною формою (Positiv), якісні прикметники мають два ступені порівняння: вищий (der Komparativ) і найвищий (der Superlativ).

Якщо після прикметника в основній формі йде порівняння, то вживається сполучник wie:

Dieses Modell ist ebenso interessant wie das andere. (Ця модель така ж цікава, як і інша.)

Вищий ступінь

Komparativ утворюється за допомогою суфікса -er, при цьому кореневі голосні в односкладових прикметниках a, o, u приймають умлаут: kalt — kälter (холодний — холодніший); warm — wärmer (теплий — тепліший); kurz — kürzer (короткий — коротший)

Найвищий ступінь

Superlativ утворюється за допомогою суфіксу -st, при цьому після приголосних d, t, s, z, sch додається -e (-est): kurz — der/die/das kürzeste (найкоротший/а/е); warm — der/die/das wärmste (найтепліший/а/е); kalt — der/die/das kälteste (найхолодніший/а/е)

Є ще одна форма Superlativ — з am. Вона є в реченні частиною прикметника або членом речення:

Dieser Weg ist am kürzesten. (Ця дорога найкоротша.)

Am schnellsten mache ich die Matheaufgabe. (Швидше за все я роблю завдання з математики.)

Винятком є такі прикметники та прислівники:

gut (добрий)

besser (кращий)

der/die/das beste (найкращий)

am besten (кращий за всіх)

hoch (високий)

höher (вищий)

der/die/das höchste

(найвищий)

am höchsten (вищий за всіх)

nah (близький)

näher (ближчий)

der/die/das nächste (найближчий)

am nächsten (ближчий за всіх)

gern (охоче)

lieber

(охочіше)

der/die/das liebste (найохочіший)

am liebsten (охочіше за все)

viel (багато)

mehr (більше)

die meisten (найбільше)

am meisten (більше за все)

bald (скоро)

eher (скоріше)

der/die/das eheste (якнайскоріше)

am ehesten (скоріше за все)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити