Німецька мова - Великий довідник школяра - 2019

Der Satz. Речення
Die satzreihe. Складносурядне речення

Речення, що входять до складу складносурядного речення, з’єднуються за допомогою сполучників: und (і, а), aber (але, а), oder (або), sondern (а, але), denn (тому що, бо), doch (все-таки, все ж), trotzdem (незважаючи на), dann (потім), deshalb (тому), darum (тому), deswegen (тому, з цієї причини). Парні сполучники: entweder ... oder (або ... або), sowohl ... als auch (як ... так і), nicht nur ... sondern auch (не тільки ... але й), bald ... bald (то ... то), teils ... teils (частково ... частково), weder ... noch (ані ... ані).

Порядок слів у складносурядному реченні

Сполучники und, aber, oder, denn, entweder ... oder, sowohl ... als auch, sondern; nicht nur ... sondern auch не впливають на порядок слів:

Heute bin ich sehr beschäftigt, denn morgen reise ich ab. (Сьогодні я дуже зайнятий, тому що завтра їду.)

Heute bin ich sehr beschäftigt, denn ich reise morgen ab. (Сьогодні я дуже зайнятий, тому що завтра їду.)

Після сполучників deshalb, darum, deswegen, dann, trotzdem, teils ... teils, bald ... bald, weder ... noch вживається зворотний порядок слів.

Bald regnet es, bald scheint die Sonne. (То дощить, то світить сонце.)

Das Buch ist interessant, darum will ich es lesen. (Книга цікава, тому я хочу її прочитати.)

Er hatte sich sehr beeilt, trotzdem kam er zu spät. (Він дуже поспішав, незважаючи на це він запізнився.)

Bald ist die Patientin optimistisch, bald ist sie verzweifelt. (Пацієнтка то оптимістична, то у відчаї.)

Er war weder zu Hause, noch konnten wir ihn in seinem Büro erreichen. (Його не було ані вдома, ані в бюро ми його не могли застати.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити