Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Основні поняття, закони й теорії хімії
Довідник формул

Величина

Формули

Маса m (г)

; ;

Об’єм V (л)

; ;

Кількість речовини n (моль)

; ;

Молярна маса M (г/моль)

; ;

Число частинок N

; ;

Густина

(г/мл)

Відносна густина D

Масова частка елемента в складній речовині

Масова частка (%)

Маса розчину

;

Вихід продукту реакції (%)

Об’єм газу за певних умов

Vm — молярний об’єм газу, за н. у. 22,4 л/моль,

NA — число Авоґадро, 6,02 • 1023 моль–1,

R — універсальна газова стала, 8,31 моль • ,

Ar — відносна атомна маса,

Mr — відносна молекулярна маса.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити