Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Основні поняття, закони й теорії хімії
Довідник формул

Величина Формули
Маса m (г) ; ;
Об’єм V (л) ; ;
Кількість речовини n (моль) ; ;
Молярна маса M (г/моль) ; ;
Число частинок N ; ;
Густина

(г/мл)

Відносна густина D
Масова частка елемента в складній речовині
Масова частка (%)
Маса розчину ;

Вихід продукту реакції (%)
Об’єм газу за певних умов

Vm — молярний об’єм газу, за н. у. 22,4 л/моль,

NA — число Авоґадро, 6,02 • 1023 моль–1,

R — універсальна газова стала, 8,31 моль • ,

Ar — відносна атомна маса,

Mr — відносна молекулярна маса.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити