Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Хімічні реакції

Перетворення речовин, що супроводжуються зміною їхнього складу і (або) будови, називаються хімічними реакціями.

У хімічних реакціях з одних речовин виходять інші. Вихідні речовини, що вступають у хімічну реакцію, називаються реагентами, а нові, які утворюються внаслідок такої реакції, — продуктами реакції.

Хімічні реакції завжди супроводжуються фізичними ефектами, що називаються ознаками хімічної реакції.

Ознаки хімічних реакцій, що зустрічаються найчастіше:

—  поглинання або виділення теплоти;

—  зміна забарвлення реакційної суміші;

—  утворення або розчинення осаду;

—  виділення або поглинання газу;

—  поява або зникнення запаху.

Умови виникнення й перебігу хімічних реакцій:

—  контакт між реагуючими речовинами (реагентами);

—  підтримка певного температурного режиму;

—  здрібнення та перемішування реагентів у твердому стані;

—  підвищення тиску реагентів у газоподібному стані;

—  опромінення реагентів видимим світлом або ультрафіолетовими променями.

Класифікація хімічних реакцій

Класифікаційні ознаки

Типи хімічних реакцій

За числом і складом реагентів і продуктів реакції

— сполучення

— розкладання

— обміну

— заміщення

За зміною ступенів окиснення елементів, що входять до складу реагентів

— окисно-відновні

— без зміни ступенів окиснення атомів елементів

За виділенням або поглинанням енергії у процесі реакції

— ендотермічні

— екзотермічні

За наявністю або відсутністю каталізатора

— каталітичні

— некаталітичні

За оборотністю

— оборотні

— необоротні


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити