Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Хімічні реакції
Швидкість хімічної реакції

Швидкість хімічної реакції визначається кількістю речовини, що прореагувала за одиницю часу в одиниці об’єму.

Формула середньої швидкості хімічної реакції:

де   — середня швидкість хімічної реакції, — зміна концентрації реагенту, — час.

Чинники, що впливають на швидкість хімічної реакції

1)  Природа реагуючих речовин.

2)  Агрегатний стан реагуючих речовин.

3)  Концентрація реагуючих речовин.

Основний закон хімічної кінетики — закон діючих мас для швидкості хімічних реакцій: швидкість хімічної реакції за сталої температури пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин.

Для реакції :

,

де  k — коефіцієнт; і — концентрації реагуючих речовин (моль/л).

4)  Площа поверхні зіткнення реагуючих речовин.

Ця залежність справедлива для гетерогенних систем за участю твердих речовин.

5)  Зміна температури.

Залежність швидкості реакції від температури описується правилом Вант-Гоффа: при підвищенні температури на кожні 10 °С швидкість більшості реакцій збільшується у 2—4 рази.

,

де   — температурний коефіцієнт.

6)  Для газів — тиск у системі.

7)  Наявність каталізаторів.

Каталізатори — це речовини, що змінюють швидкість хімічної реакції. Каталізатор у процесі реакції не витрачається і до складу кінцевих продуктів не входить. Позитивний каталіз — прискорення реакції. Негативний каталіз, або інгібування, — уповільнення реакції.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити