Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Розчини
Масова частка розчиненої речовини

Масова частка розчиненої речовини — це відношення маси розчиненої речовини до загальної маси розчину:

Масова частка виражається в частках одиниці або відсотках. В останньому випадку одержана внаслідок обчислення величина масової частки множиться на 100 %.

Маса розчиненої речовини:

Маса розчину:

Масу розчину можна також знайти, склавши маси розчиненої речовини (або речовин) і масу розчинника (наприклад води):

Приготування розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини

Щоб приготувати розчин із заданою масовою часткою, слід обчислити масу розчиненої речовини та води. Наприклад, необхідно приготувати 200 г розчину натрій хлориду з масовою часткою 5 % (0,05). Обчислимо масу солі, необхідної для приготування розчину:

Обчислимо масу води:

Для приготування розчину в посудину висипають 10 г солі й додають 190 г води. З урахуванням того, що густина води дорівнює 1 г/мл, об’єм 190 г води дорівнює 190 мл.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити