Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Хімічний зв’язок
Йонний зв’язок

Йонний зв’язок — це зв’язок, зумовлений електростатичним тяжінням між різнойменно зарядженими йонами. Під час утворення йонного зв’язку один з атомів віддає електрон, перетворюючись на позитивно заряджений іон — катіон, а інший приймає електрон, перетворюючись на негативно заряджений іон — аніон. Різниця між електронегативностями атомів, які утворюють йонний зв’язок, більша за 1,7.

Під час утворення йонного зв’язку повної передачі електронів від атома до атома не відбувається: загальна електронна пара сильно зміщена в бік атомів елемента з більшою електронегативністю. Йонний зв’язок можна розглядати як крайній випадок ковалентного полярного зв’язку. Чим більша різниця електронегативностей елементів, тим більший ступінь йонності зв’язку.

Різниця електронегативностей і ступінь йонності зв’язку

Різниця електронегативностей

Ступінь йонності зв’язку, %

0

0

0,5

6

1,0

22

1,5

44

2,0

63

2,5

79

3,0

89

Ступінь окиснення

Для речовин з йонним зв’язком замість поняття «валентність» використовується поняття «ступінь окиснення». Ступінь окиснення — умовний заряд атома, обчислений з припущення, що всі зв’язки в речовині — йонні.

Ступінь окиснення

—  одноатомного йона дорівнює його заряду. Наприклад, у натрій хлориді ступінь окиснення Натрію дорівнює +1, Хлору –1;

—  Флуору завжди дорівнює –1;

—  Оксигену в сполуках дорівнює –2 (окрім сполук з Флуором, де він дорівнює +2 або +1, наприклад , і пероксидів, де він дорівнює –1, наприклад ;

—  Гідрогену в сполуках дорівнює +1 (окрім гідридів металів, де він дорівнює –1, наприклад ;

—  у простих речовинах дорівнює 0. Наприклад, , , .

Алгебраїчна сума ступенів окиснення усполуці завжди дорівнює нулю. Наприклад, : .

Ступінь окиснення, як і валентність, може бути змінний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити