Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу

Реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів реагуючих речовин, називаються окисно-відновними.

Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці «приймають» електрони від інших менш електронегативних атомів, називаються окисниками. Процес «прийому» електронів називається відновленням.

Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці «віддають» електрони іншим атомам, більш електронегативним, називаються відновниками. Процес «віддачі» електронів називається окисненням.

Рівняння електронного балансу показують число відданих і приєднаних електронів, окисний і відновний процеси. Вони допомагають розставити коефіцієнти в хімічних рівняннях реакцій.

План складання рівнянь електронного балансу

1)  Запишемо схему реакції в молекулярному вигляді, наприклад:

2)  Над формулами запишемо значення ступенів окиснення атомів елементів:

3)  Під рівнянням запишемо елементи, які змінили свій ступінь окиснення:

4)  Сума зарядів зліва і справа в рівняннях електронного балансу повинна бути однакова.

У результаті має вийти запис:

5)  Число «відданих» і «приєднаних» електронів має бути однакове, отже, рівняння слід помножити на 2. Цей множник буде коефіцієнтом у молекулярному рівнянні реакції перед речовинами, що містять атоми Кальцію:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити