Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Неорганічна хімія
Основні класи неорганічних сполук
Оксиди

Оксиди

Оксиди — складні речовини, утворені двома елементами, одним із яких є Оксиген. Їх назва складається зі слова «оксид» з додаванням спочатку назви елемента, що входить до складу речовини, у називному відмінку.

Класифікація оксидів

1)  Оксиди, яким відповідають основи, називаються основними. Вони утворені металами. До них належать CuO, , , CaO, BaO, , NiO та інші.

2)  Оксиди, яким відповідають кислоти, називаються кислотними. Вони утворені в основному неметалами. Це , , , , , та інші.

Поширення оксидів у природі

Оксиди широко поширені в природі. Наприклад, силіцій(IV) оксид — кремнезем є основною складовою піску, глини, входить до складу багатьох мінералів; — карбон(IV) оксид, вуглекислий газ,— складова частина повітря; — алюміній оксид входить до складу глини і багатьох гірських порід; — ферум(ІІІ) оксид міститься в залізних рудах; — вода — найпоширеніший на Землі оксид.

Вода як найважливіший природний оксид

Фізичні властивості води. Чиста вода прозора, не має запаху і смаку. Найбільша її густина — при (1 г/см3). Густина льоду менша ніж густина рідкої води, тому лід спливає на її поверхню. Вода замерзає при 0 °С й кипить при та тиску 101 325 Па (1 атм). Вона погано проводить тепло і дуже погано — електрику. Вода є гарним розчинником.

Хімічні властивості води.

1)  Взаємодія з металами. Метали, що стоять у ряді напруг до Алюмінію включно, реагують із водою за звичайних умов:

    Метали, що стоять у ряді напруг від Мангану до Гідрогену, реагують із водою при нагріванні:

    Метали, що стоять у ряді напруг після Гідрогену, з водою не реагують.

2)  Вода реагує з оксидами металів, якщо метали, що утворюють оксиди, знаходяться в ряді напруг до Магнію. При цьому утворюються луги, тобто розчинні у воді основи:

     — кальцій гідроксид.

3)  Вода реагує з багатьма оксидами неметалів, внаслідок реакції утворюються розчинні кислоти:

     — сульфатна кислота.

4)  Вода розкладається під дією високої температури або електричного струму:

.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити