Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Основні поняття, закони й теорії хімії
Хімічний елемент

Хімічний елемент — група атомів з однаковим позитивним зарядом ядра.

Усі відомі елементи представлені в Періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Їхнє число обмежене, але комбінації цих елементів дають усе різноманіття відомих у даний час речовин (близько 10 млн).

Найпоширеніші елементи Всесвіту — Гідроген та Гелій.

Поширення хімічних елементів у літосфері Землі

Елемент

Вміст (у грамах на 1 т земної кори)

Оксиген

466 000

Силіцій

277 200

Алюміній

81 300

Ферум

50 000

Кальцій

36 300

Натрій

28 300

Калій

25 900

Прометій

Поширення хімічних елементів у гідросфері Землі (у воді морів і океанів)

Елемент

Вміст (у грамах на 1 т води)

Оксиген

856 000

Гідроген

107 800

Хлор

19 870

Натрій

11 050

Прометій

Символи хімічних елементів

Є. Я. Берцеліус (1814 р.) запропонував для позначення символів хімічних елементів букви латинського алфавіту. При цьому використовують першу або першу й одну з наступних букв латинської назви елементу. У сучасній науковій українській літературі назви елементів пишуться з великої букви.

Назви хімічних елементів

Алюміній

Aluminium

Al

Аргентум

Argentum

Ag

Аурум

Aurum

Au

Бром

Bromum

Br

Гідроген

Hydrogenium

H

Ферум

Ferrum

Fe

Іод

Iodum

I

Калій

Kalium

K

Кальцій

Calcium

Ca

Оксиген

Oxygenium

O

Силіцій

Silicium

Si

Магній

Magnesium

Mg

Купрум

Cuprum

Cu

Натрій

Natrium

Na

Плюмбум

Plimbum

Pb

Сульфур

Sulfur

S

Карбон

Carboneum

C

Фосфор

Phosphorus

P

Флуор

Fluorum

F

Хлор

Chlorum

Cl

Цинк

Zincum

Zn

Меркурій

Hydrargirum

Hg

Хімічна формула

Склад простих і складних речовин можна записати за допомогою хімічних символів елементів та індексів, тобто написати хімічну формулу.

Індекс — число атомів даного елемента в складі молекули.

Так, до складу молекули води входять 2 атоми Гідрогену й 1 атом Оксигену, а молекула водню складається з 2 атомів Гідрогену.

Щоб показати, що число молекул чи атомів більше за 1, використовують коефіцієнт, що ставиться перед формулою: — 3 молекули води; — 5 молекул водню; 2H — 2 атоми Гідрогену (порівняйте з — однією двохатомною молекулою водню).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити