Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Основні поняття, закони й теорії хімії
Хімічний елемент

Хімічний елемент — група атомів з однаковим позитивним зарядом ядра.

Усі відомі елементи представлені в Періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Їхнє число обмежене, але комбінації цих елементів дають усе різноманіття відомих у даний час речовин (близько 10 млн).

Найпоширеніші елементи Всесвіту — Гідроген та Гелій.

Поширення хімічних елементів у літосфері Землі

Елемент Вміст (у грамах на 1 т земної кори)
Оксиген 466 000
Силіцій 277 200
Алюміній 81 300
Ферум 50 000
Кальцій 36 300
Натрій 28 300
Калій 25 900
Прометій

Поширення хімічних елементів у гідросфері Землі (у воді морів і океанів)

Елемент Вміст (у грамах на 1 т води)
Оксиген 856 000
Гідроген 107 800
Хлор 19 870
Натрій 11 050
Прометій
Символи хімічних елементів

Є. Я. Берцеліус (1814 р.) запропонував для позначення символів хімічних елементів букви латинського алфавіту. При цьому використовують першу або першу й одну з наступних букв латинської назви елементу. У сучасній науковій українській літературі назви елементів пишуться з великої букви.

Назви хімічних елементів

Алюміній Aluminium Al
Аргентум Argentum Ag
Аурум Aurum Au
Бром Bromum Br
Гідроген Hydrogenium H
Ферум Ferrum Fe
Іод Iodum I
Калій Kalium K
Кальцій Calcium Ca
Оксиген Oxygenium O
Силіцій Silicium Si
Магній Magnesium Mg
Купрум Cuprum Cu
Натрій Natrium Na
Плюмбум Plimbum Pb
Сульфур Sulfur S
Карбон Carboneum C
Фосфор Phosphorus P
Флуор Fluorum F
Хлор Chlorum Cl
Цинк Zincum Zn
Меркурій Hydrargirum Hg
Хімічна формула

Склад простих і складних речовин можна записати за допомогою хімічних символів елементів та індексів, тобто написати хімічну формулу.

Індекс — число атомів даного елемента в складі молекули.

Так, до складу молекули води входять 2 атоми Гідрогену й 1 атом Оксигену, а молекула водню складається з 2 атомів Гідрогену.

Щоб показати, що число молекул чи атомів більше за 1, використовують коефіцієнт, що ставиться перед формулою: — 3 молекули води; — 5 молекул водню; 2H — 2 атоми Гідрогену (порівняйте з — однією двохатомною молекулою водню).





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити