Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Неорганічна хімія
Основні класи неорганічних сполук
Кислоти

Кислоти — це складні речовини, що складаються з одного чи декількох атомів Гідрогену та кислотного залишку.

Кислоти класифікують:

1)  за кількістю атомів Гідрогену в кислоті — на одно-, дво- та триосновні.

Одноосновні Двоосновні Триосновні
HCl, , ,

2)  за наявністю Оксигену в кислотному залишку — на безоксигенові та оксигеновмісні.

Оксигенові кислоти

Формула Назва
H2SO4 Сульфатна
H2SO3 Сульфітна
HNO3 Нітратна
HPO3 Метафосфатна
H3PO4 Ортофосфатна
H2CO3 Карбонатна
H2SiO3 Силікатна

Безоксигенові кислоти

Формула Назва
HCl Хлоридна (соляна)
HF Фтороводнева (плавікова)
HBr Бромоводнева
H2S Сульфідна
HI Іодоводнева
Одержання кислот

1)  Оксигеновмісні розчинні у воді кислоти можна добути взаємодією оксидів з водою:

2)  Оксигеновмисні нерозчинні у воді кислоти добувають взаємодією відповідної солі з більш сильною кислотою:

3)  Безкисневі кислоти добувають взаємодією водню з неметалом:

з наступним розчиненням продукту реакції у воді.

Фізичні властивості кислот

Більшість кислот — рідини, але є і тверді кислоти, наприклад ортофосфатна і метафосфатна, силікатна. Усі кислоти важчі за воду й у більшості випадків добре в ній розчиняються. Деякі леткі кислоти (хлоридна, нітратна) мають характерний запах. Майже всі кислоти безбарвні.

Хімічні властивості кислот

1)  Дія на індикатори. Речовини, які змінюють своє забарвлення під дією кислот або лугів, називаються індикаторами.

2)  Взаємодія з металами.

Метали, що стоять у ряді напруг до Гідрогену, витісняють його з розведених кислот (крім нітратної кислоти):

3)  Кислоти реагують з оксидами, що утворені металами:

Реакції обміну — це реакції між двома складними речовинами, у результаті яких вони обмінюються своїми складовими частинами.

4)  Кислоти реагують з основами:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити