Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Неорганічна хімія
Метали
Способи виробництва сталі

Сталь — сплав заліза з вуглецем та іншими домішками. Масова частка Карбону в сталі не перевищує 1,7 %.

У процесі переробки чавуну на сталь у сплаві зменшується вміст Карбону, Силіцію, Фосфору, Сульфуру, Мангану. Їх видалення ґрунтується на реакціях окиснення киснем або ферум(ІІ) оксидом у розплаві. Отже, виплавлення сталі — процес окиснення.

1)  Кисень повітря окиснює залізо та вуглець:

;

2)  Ферум оксиди взаємодіють із домішками, які містяться в чавуні:

3)  Одержані оксиди реагують із флюсами, утворюючи легкоплавкі шлаки, які спливають на поверхню сталі й потім видаляються.

    До сталі додають легуючі речовини, щоб надати їй певних властивостей: домішки хрому додають сталі високих механічних і антикорозійних властивостей, жаростійкості; із хромовольфрамової сталі роблять різальні інструменти; марганцевисті сталі стійкі до тертя й удару.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити