Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Неорганічна хімія
Метали
Ферум. Оксиди й гідроксиди Феруму

Ферум

Елемент Ферум розташований в VIIIБ групі (VIII групі, побічній підгрупі), у 4 періоді.

Електронна конфігурація атома Феруму:

Валентними у Феруму є електрони як останнього, так і передостаннього рівня d-підрівня. Найхарактерніші ступені окиснення у сполуках +2 і +3.

Ферум — другий за поширеністю в природі метал (після Алюмінію). Найважливіші залізні руди: магнітний залізняк, червоний залізняк, бурий залізняк, пірит.

Фізичні властивості.

Білий сріблястий метал, густина 7,87 г/см3, . Пластичний, тепло- та електрично провідний, легко намагнічується і розмагнічується.

Добування.

Відновлення карбон(ІІ) оксидом, алюмінотермія (див. виробництво чавуну і сталі).

Хімічні властивості.

Метал середньої активності (див. таблицю).

Хімічні властивості Феруму

Реагент Рівняння реакції Продукти реакції Умови перебігу реакції
Кисень Залізна окалина (ферум(ІІ, ІІІ) оксид) Горіння в кисні
Хлор Ферум(III) хлорид Нагрівання
Сірка Ферум(II) сульфід Нагрівання
Вугілля (вуглець) Ферум карбід (цементит) Висока температура
Вода Залізна окалина й водень Висока температура
Хлоридна кислота Ферум(II) хлорид Звичайні умови
Розбавлена сульфатна кислота * Ферум(II) сульфат Звичайні умови
Розчини солей менш активних металів Ферум(II) сульфат і мідь Звичайні умови

*    Концентровані сульфатна і нітратна кислоти на холоді пасивують залізо.

Застосування:

—  каталізатор;

—  машинобудування;

—  добування сплавів — чавуну і сталі.

Ферум(ii) оксид FeO

Чорний порошок, який легко окиснюється. У воді практично нерозчинний.

Добування:

Хімічні властивості. Основний оксид, характерна взаємодія з кислотами:

.

Ферум(iii) оксид

Найстійкіша природна оксигеновмісна сполука Феруму. У воді практично нерозчинний.

Добування. Розкладання ферум(III) гідроксиду під час нагрівання:

Хімічні властивості. Слабко амфотерний оксид.

Ферум(ii) гідроксид

Осад білого кольору. На повітрі окиснюється до ферум(III) гідроксиду, забарвлення стає зеленуватим, а потім бурим:

Добування. Дія розчинів лугів на розчини солей феруму(II):

Хімічні властивості. Слабкий амфотерний гідроксид. Характерна взаємодія з кислотами:

Ферум(iii) гідроксид

Осад червоно-бурого кольору.

Добування. Дія розчинів лугів на розчини солей феруму(III):

Хімічні властивості. Основний гідроксид. Характерна взаємодія з кислотами:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити