Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Органічна хімія

Органічна хімія — це хімія сполук на основі Карбону. Атоми Карбону можуть утворювати ланцюжки, кільця, з’єднуватися з іншими атомами. Завдяки цій та іншім властивостям Карбон утворює мільйони органічних сполук.

Розмаїття органічних речовин зумовлене:

—  будовою карбонового скелета;

—  характером міжкарбонових зв’язків;

—  наявністю функціональних груп;

—  різними видами ізомерії;

—  наявністю гомологічних рядів;

—  полімеризацією.

Основні положення теорії хімічної будови органічних речовин А. Бутлерова

—  У молекулах атоми сполучені один з одним у визначеній послідовності відповідно до їхньої валентності. Порядок зв’язку атомів називається хімічною будовою.

—  Властивості речовини залежать не тільки від того, які атоми й у якій кількості входять до складу його молекули, але і від того, у якому порядку вони зв’язані між собою, тобто від хімічної будови молекули.

—  Атоми або групи атомів, що утворюють молекулу, взаємно впливають один на одного, від чого залежить реакційна здатність молекули.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити