Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Органічна хімія
Вуглеводні

Вуглеводні — це органічні речовини, до складу яких входять атоми Карбону та Гідрогену.

Вуглеводні, схожі за будовою, складом і властивостями, об’єднуються в гомологічні ряди.

Гомологи — це схожі за будовою й хімічними властивостями речовини, склад яких відрізняється на групу .

Ізомери — це речовини, що мають однаковий склад і однакову молекулярну масу, але різну будову молекул і тому мають різні властивості.

Гомологічні ряди вуглеводнів

Типи хімічних реакцій, характерні для органічних сполук

1)  Реакції окиснення (горіння):

Такі реакції характерні для всіх представників гомологічних рядів.

2)  Реакції заміщення:

    Такі реакції характерні для алканів, аренів (за певних умов), а також можливі для представників інших гомологічних рядів.

3)  Реакції відщеплення:

    Такі реакції можливі для алканів, алкенів.

4)  Реакції приєднання:

    Такі реакції можливі для алкенів, алкінів, аренів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити