Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Органічна хімія
Оксигеновмісні органічні сполуки
Альдегіди

Альдегідами називаються органічні сполуки, у молекулах яких міститься альдегідна функціональна група: –

Назви альдегідів за міжнародною номенклатурою утворюються від назв відповідних вуглеводнів із додаванням суфікса -аль. Тривіальні назви утворюються від назв кислот, які можуть бути одержані з цих альдегідів.

Загальна формула альдегідів:

Ізомерія альдегідів зумовлена зміною в будові карбонового скелета, сполученого з альдегідною групою. Карбон, що входить до альдегідної групи, вважається першим. Наприклад:

Представники гомологічного ряду альдегідів

Фізичні властивості альдегідів.

Формальдегід — безбарвний газ із різким задушливим запахом. Добре розчиняється у воді. Температура кипіння . Водний 40%-й розчин формальдегіду називається формаліном.

Ацетальдегід — безбарвна легколетка рідина з різким запахом, добре розчинна у воді. Температура кипіння .

Біологічна дія альдегідів.

Альдегіди — отруйні речовини.

Добування альдегідів.

1)  Окиснення спиртів із гідроксигрупою біля першого атома Карбону:

2)  Окиснення алкенів:

3)  Метаналь добувається каталітичним окисненням метану (каталізатори — нітроген оксиди):

4)  Реакція Кучерова:

Хімічні властивості альдегідів.

Реакції окиснення.

1)  Повне окиснення — горіння:

2)  Часткове окиснення — купрум(II) гідроксидом до кислоти (у даному випадку — оцтової):

Це якісна реакція для визначення альдегідів.

3) Окиснення амоніачним розчином аргентум оксиду — «реакція срібного дзеркала»:

Ця реакція також є якісною для визначення альдегідів.

Реакції приєднання проходять за рахунок розриву подвійного зв’язку в альдегідній групі.

4) Приєднання водню (відновлення альдегідів до спиртів):

Застосування альдегідів.

Формальдегід застосовують для виробництва фенолформальдегідних смол, барвників, синтетичного каучуку, лікарських і вибухових речовин, а також для дезінфекції приміщень і зберігання біологічних препаратів.

Ацетальдегід застосовують для виробництва оцтової кислоти, а також у деяких органічних синтезах.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити