Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Основні поняття, закони й теорії хімії
Масова частка

Масова частка елемента в речовині (ω) — це відношення його відносної атомної маси до відносної молекулярної маси речовини, до складу якої він входить. Вона виражається в частках одиниці чи у відсотках:

,

де  n — кількість атомів елемента в даній речовині.

Задача. Знайти масові частки Гідрогену й Оксигену у воді.

Розв’язання

1)  Спочатку визначаємо :

;

.

2)  Знаходимо масову частку Гідрогену ω(H), що дорівнює відносній атомній масі Гідрогену, діленої на відносну молекулярну масу води: ; , або, помноживши на 100 %, одержимо 11 %.

3)  Знаходимо масову частку Оксигену ω(O), що дорівнює відносній атомній масі Оксигену, діленої на відносну молекулярну масу води: , або, помноживши на 100 %, одержимо 89 %.

Відповідь:

Знаючи хімічну формулу речовини, можна знайти відношення мас елементів у її складі. Наприклад, відношення мас елементів у сірководні , або .


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити