Алгебра - Великий довідник школяра - 2019

Множення і ділення звичайних дробів
Множення звичайних дробів

Добутком звичайних дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників цих дробів, а знаменник дорівнює добутку їхніх знаменників. (От­риманий дріб, як правило, скорочують.)

Наприклад:

.

Щоб помножити дріб на натуральне число, його чисельник помножують на це число, а знаменник залишають без зміни. На­приклад:

; .

Іноді можна скористатися такою властивістю: щоб помножити дріб на натуральне число, достатньо його знаменник поділити на це число, а чисельник залишити без зміни:

.

Щоб виконати множення мішаних дробів, треба їх записати у вигляді неправильних дробів, а потім використати правило множення дробів. Отриманий результат слід, якщо можна, спростити. Наприклад:

.

Щоб помножити мішаний дріб на натуральне число, треба помножити цілу частину мішаного дробу на це число, помножити дробову частину на це число, отримані доданки додати й спростити результат:

.

Множення дробів підпорядковане переставній, сполучній і розподільній властивостям. ; для будь-якого дробового числа а.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити