Алгебра - Великий довідник школяра - 2019

Множення і ділення звичайних дробів
Пряма та обернена пропорційність

Дві змінні величини, відношення відповідних значень яких є сталим, називаються ­прямо пропорційними.

Це означає, що при збільшенні (зменшенні) однієї величини в декілька разів у стільки ж разів збільшується (зменшується) друга величина.

Приклади прямо пропорційних величин:

1)  У випадку руху з постійною швидкістю пройдена відстань прямо пропорційна витраченому часу. (Дійсно, , а швидкість стала.)

2)  Якщо купують однаковий товар за фіксованою ціною, вартість товару прямо пропор­ційна його кількості.

3)  Периметр квадрата з довжиною сторони а є прямо пропорційним довжині сторони, оскільки , тобто — стала величина.

Дві змінні величини, добуток відповідних значень яких є сталим, називаються обернено пропорційними.

Це означає, що при збільшенні (зменшенні) однієї величини в декілька разів у стільки ж разів зменшується (збільшується) друга величина.

Приклади обернено пропорційних вели­чин

1)  Якщо пройдена відстань залишається сталою, то витрачений час і швидкість обернено пропорційні. (Дійсно, , а s — стала величина.)

2)  Ширина і довжина прямокутника сталої площі: .

3)  Час, за який буде виконаний певний обсяг роботи, і кількість робітників.

Зверніть увагу на те, що число відсотків деякої величини прямо пропорційно значенню цієї величини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити