Алгебра - Великий довідник школяра - 2019

Одночлени
Одночлен і його стандартний вигляд

Вирази, які являють собою букви, числа, їхні степені й добутки, називаються одночле­нами.

Якщо одночлен записаний у вигляді добутку, який містить тільки один числовий множник, що стоїть на першому місці, а всі інші множники є степенями різних букв, то він називається одночленом стандартного вигляду.

Будь-який одночлен тотожніми перетвореннями можна звести до стандартного ви­гляду.

Для одночлена у стандартному вигляді числовий множник називається коефіцієнтом, а сума показників степенів усіх букв, що входять до нього, — степенемодночлена.

Якщо одночлен є числом, то вважають, що його степінь дорівнює 0.

Приклади

1)   — стандартний вигляд; 12 — коефіцієнт; — степінь.

2)  .

Будь-який одночлен стандартного вигляду можна представити добутком двох одночленів стандартного вигляду. Наприклад:

.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити