Алгебра - Великий довідник школяра - 2019

Функції

Функціональною відповідністю, або функцією, називають таку відповідність між двома змінними, коли кожному значенню однієї змінної відповідає одне значення другої змінної.

Першу змінну називають незалежною, або аргументом функції, а другу — залежною, або функцією від першої змінної. Усі значення, які приймає незалежна змінна, утворюють область визначення ­функції.

Записують: , де x — аргумент, y — функція. Область визначення позначають або .

Приклади

1)  ; — множина всіх дійсних чисел, крім 3.

2)  ; — множина всіх дійсних чисел, що не перевищують 2, тому що підкореневий вираз має бути невід’ємний.

Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати — відповідним значенням функції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити