Алгебра - Великий довідник школяра - 2019

Функції та графіки
Перетворення графіків функцій

1.  Графіки функцій і є симетричними відносно осі Ox.

2.  Щоб побудувати графік функції , треба графік функції розтягнути від осі Ox в k разів, якщо , або стиснути його в k разів до осі Ox, якщо .

3.  Щоб побудувати графік функції , треба графік функції перенести на n одиниць в напрямі осі Oy, якщо , або в протилежному напрямі, якщо .

4.  Щоб побудувати графік функції , треба графік функції перенести на m одиниць у напрямі осі Ox, якщо , або в протилежному напрямі, якщо .

На рисунках, поданих нижче, наведені приклади перетворення графіків.

5.  Щоб побудувати графік функції ,

    треба з’ясувати, що , коли , а , коли .

Тобто ту частину графіка функції (рисунок нижче зліва), де , треба залишити без змін, а ту частину, де ,— замінити на симетричну відносно осі Ox (рисунок ­справа).

6.  Щоб побудувати графік функції , треба ту частину графіка функції (рисунок 1), де , залишити без змін і відо­бразити її симетрично відносно осі Oy. Ту частину графіка , де , треба відкинути (рисунок 2).

Рис. 1

Рис. 2

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити